Strona Główna

 

Witam,
informuję, iż składka członkowska PTPAiIO za rok 2023 wynosi 100 zł, wpłaty uiszczamy na konto Oddziału Łódzkiego,

Konto bankowe:
48 1020 3408 0000 4602 0141 3095

Pozdrawiam ,
Przewodnicząca PTPAiIO-OŁ
Elżbieta Janiszewska

 


KOMUNIKAT  PTPAiIO – ODDZIAŁ ŁÓDZKI 
logo

         Szanowne  Koleżanki i Koledzy !

 W żadnej innej dziedzinie medycyny rola i   działanie dobrej pielęgniarki nie jest tak ważne  i odpowiedzialne jak w intensywnej opiece medycznej’’

 (Marek Sych)

Już ponad 15 lat upływa od powstania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, które obecnie skupia ponad 1300 członków zwyczajnych i 7 honorowych. Od 1999 roku jesteśmy towarzystwem członkowskim Międzynarodowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Anestezjologicznych (IFNA) i Europejskiej Federacji Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa). Chcemy, jako region łódzki jeszcze aktywniej włączyć się w działalność szkoleniową i naukową, przygotowując standardy praktyki i wykaz kompetencji dla pielęgniarek naszej specjalności. Coraz więcej z Was kończy kursy kwalifikacyjne i wymarzone specjalizacje w tej jakże trudnej naukowej dyscyplinie medycznej, która stawia najwyższe wymagania. Pragniemy jako Zarząd stworzyć możliwość szerokiej wymiany doświadczeń, Waszych opinii i umiejętności zawodowych oraz utrwalenia przyjacielskich więzi, jak również zawiązania nowych. Mam nadzieję, że nasze spotkania w przyszłości zaowocują nowym podejściem do rozwiązywania problemów zdrowotnych naszych pacjentów, jak również naszego środowiska.
Zgodnie z paragrafem 10 Statutu Towarzystwa członkiem PTPAiIO może zostać pielęgniarka, pielęgniarz lub położna zatrudniona w jednostkach anestezjologii i intensywnej opieki medycznej a także przedstawiciel innego zawodu medycznego związany zawodowo z tymi działami medycyny.
Aby złożyć deklarację należy wypełnić formularz dostępny na stronie:
www.ptpaio.pl/deklaracja

Członkostwo jest pełne po podjęciu uchwały przez Zarząd i opłaceniu pierwszej składki członkowskiej.

W Imieniu Zarządu PTPiIO
Oddział Łódzki oraz własnym
serdecznie zapraszam

Przewodnicząca mgr Elżbieta Janiszewska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki

e-mail: elaj9@tlen.pl