Historia PTPAiIO

Historia PTPAiIO    

      Przed  ponad 40 laty,  w 1970 roku w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie pielęgniarek anestezjologicznych podczas V Zjazdu Anestezjologów Polskich, na którym to włączono problemy intensywnej terapii i pielęgniarstwa. Prof. Stanisław Pokrzywnicki ówczesny  prezes TAP na otwarciu Zjazdu powiedział wtedy: „Te dwa problemy łączą się ściśle ze sobą i nie można myśleć o pomyślnych wynikach, mimo zastosowania najnowocześniejszych leków i najnowocześniejszej techniki, bez należytej, opartej na wysokim poziomie pielęgnacji chorego. Właściwa pielęgnacja – to 50 sukcesu.’’

Podczas tego Zjazdu zostały wygłoszone przez pielęgniarki referaty, w których oceniono aktualną sytuację pielęgniarki anestezjologicznej w Polsce oraz przedstawiono postulaty i dezyderaty pielęgniarek tej specjalności. W dniu 11 września 1970 r. w tym historycznym mieście, gdzie narodziła się polska anestezja (zastosowanie eteru w 1847r.) powstała pierwsza sekcja pielęgniarska w naukowym towarzystwie lekarskim. Zaowocowało to systematycznym organizowaniem w ramach kolejnych zjazdów anestezjologów polskich, pełnych sesji poświęconych pielęgniarstwu. W czasopiśmie „Anestezjologia i Intensywna Terapia” rozpoczęto publikacje prac pisanych przez pielęgniarki i dla pielęgniarek. Wydrukowano również podręczniki częściowo, oraz w całości poświęcone temu zagadnieniu.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i intensywnej Opieki (PTPAiIO) zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze  Sądowym w 1997 roku. Pierwsze kroki  w celu powołania Stowarzyszenia  rozpoczęły się w 1993 roku w wyniku działań grupy pielęgniarek pracujących w jednostkach anestezjologii i intensywnej terapii na terenie Poznania i  województwa wielkopolskiego. W 1993 roku z inicjatywy 22 pielęgniarek powołano Komitet Założycielski, którego celem było utworzenie samodzielnego towarzystwa naukowego skupiającego pielęgniarki  anestezjologiczne i intensywnej opieki. Ogromny wkład w tworzenie Towarzystwa i dopingowanie Komitetu Założycielskiego do samodzielnego działania miała prof. dr hab. med. Laura Wołowicka, pierwszy członek honorowy PTPAiIO. Pierwsze Walne Zebranie wyborcze odbyło się 1997 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu, wzięło w nim udział 100 delegatów z całego kraju. Pierwszy Zjazd  PTPAiIO odbył się 22 – 24 IX 1999 roku w Klonowie nad Brdą.

                                                       Skład pierwszego ZG PTPAiIO :

Prezes – Danuta Dyk

I Wiceprezes – Zdzisław Bujas

II Wiceprezes – Jadwiga Chynał

Sekretarz – Irena Krysiak

Skarbnik – Anna Napierała

Od momentu powołania Towarzystwa systematycznie zwiększa się liczba członków. Obecnie  PTPAiIO liczy blisko 1300 osób, zrzeszonych w 14 oddziałach regionalnych.

 

    Źródło:  Pokrzywnicki. St., Anestezja i Reanimacja.1971.  Rondio. Z., Pielęgniarstwo w rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii, wykład   inauguracyjny –  I Zjazd PTPAiIO, Poznań 1999.

mgr Elżbieta Janiszewska

Bez tytułu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ciekawostki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.