O Nas

Przewodnicząca  mgr Elżbieta Janiszewska
elaj9@tlen.pl   tel. 501 621 998

Wiceprzewodnicząca mgr Bogumiła Snopek-Abramowicz
bogda6@o2.pl   tel. 664 114 116

Sekretarz mgr Jolanta Łoś
jolagoszcz@wp.pl   tel. 606 734 093

Skarbnik mgr Elżbieta Chabelska
chab.ela@wp.pl   tel. 664 499 470

Członek Zarządu mgr Elżbieta Szydłowska-Cholewa
ela_szch@op.pl   tel. 608 437 493

Członek Zarządu mgr Anna Kozak 

aakozak2@vp.pl

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodnicząca         mgr Mirosława Kosmowska               

Sekretarz Komisji      spec. Teresa Marczyk- Stachlewska             

Członek  Komisji       mgr Monika Borzuchowska 

 

WYKAZ  KONSULTANTÓW

 KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Prof. dr hab.n.med. Radosław Owczuk (data powołania: 07-10-2016)

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel (58) 349 32 80
fax (58) 349 32 90
e-mail: mwuj@gumed.edu.pl

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny (data powołania: 05.10.2018)
Klinika Medycyny Ratunkowej UM w Białymstoku
15-295 Białystok, ul. Szpitalna 27
tel:(85) 746-86-72, 686-50-20
fax: (85) 686-50-18

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI

dr n.med. Edyta Katarzyna CUDAK
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera  w Poznaniu
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel:61/84 91 277; tel. kom.:  509 105 563
e -mail: edytacud @ ump.edu.pl

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

dr n. med. Anna Małecka – Dubiela
ul. Częstochowska 11/3
80-180 Gdańsk
e-mail: annamalecka@gumed.edu.pl

WOJEWÓDZKI KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI

mgr piel. Małgorzata Pniak (data powołania 17.05.20r.) 

Samodzielny Szpital Wojewódzki  im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
e-mail:
 

WOJEWÓDZKI KONSULTANT W DZIEDZINIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

dr hab. n. med. Dariusz Timler (data powołania: 25-07-2019)
Wojewódzkie  Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi
Szpitalny Oddział Ratunkowy
93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62

WOJEWÓDZKI KONSULTANT W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński (data powołania:15-04-2015)
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel/fax 42 678 37 48
e-mail: tomasz.gaszynski@umed.lodz.pl

Akty prawne regulujące działalność konsultantów krajowych i wojewódzkich

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 ze zm.)

Zarządzenie nr 272/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie statutu Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi zmienione zarządzeniem nr 188/2010 Wojewody Łódzkiego z dn. 24 czerwca 2010 r.

 

Adres siedziby:
Oddział Łódzki PTPAiIO
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

 

 

 

Konto bankowe:
48 1020 3408 0000 4602 0141 3095