O Nas

Przewodnicząca  mgr Elżbieta Janiszewska
elaj9@tlen.pl   tel. 501 621 998

Wiceprzewodnicząca mgr Bogumiła Snopek-Abramowicz
bogda6@o2.pl   tel. 664 114 116

Sekretarz mgr Jolanta Łoś
jolagoszcz@wp.pl   tel. 606 734 093

Skarbnik lic. Elżbieta Chabelska
chab.ela@wp.pl   tel. 664 499 470

Członek Zarządu mgr Elżbieta Szydłowska-Cholewa
ela_szch@op.pl   tel. 608 437 493

Członek Zarządu lic. Aneta Bronka
aneta.bronka@gmail.com   tel. 792 604 503

Komisja rewizyjna:
mgr Jadwiga Brożek-Cedrych – przewodnicząca
lic. Violetta Ogłoza
mgr Monika Borzuchowska

WYKAZ  KONSULTANTÓW

 KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Prof. dr hab.n.med. Radosław Owczuk (data powołania: 07-10-2016)

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel (58) 349 32 80
fax (58) 349 32 90
e-mail: mwuj@gumed.edu.pl

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku
Ul. Szpitalna 37
15-295 Białystok
Tel. 85 746- 86- 72, 85 / 686-50-20
fax: 85 686-50-18
e- mail:  medrat@umb.edu.pl

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI

dr hab. n. med. Danuta Dyk
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego
i Intensywnej Opieki, Wydz. Nauk o Zdrowiu
UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań
tel. 61/861 22 39;
fax: 61/861 12 38
e-mail: dyk@ump.edu.pl

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

dr n. med. Anna Małecka – Dubiela
ul. Częstochowska 11/3
80-180 Gdańsk
e-mail: annamalecka@gumed.edu.pl

WOJEWÓDZKI KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI

mgr piel. Grażyna Kowalska – członek PTPAiIO (data powołania: 02-08-2010)
III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera w Łodzi
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
93-113 Łódź, ul. Milionowa 14
tel. 42 676 17 74
wew. 223
e-mail: gkowalska1959@o2.pl

WOJEWÓDZKI KONSULTANT W DZIEDZINIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

dr n. med. Paweł Ziółkowski (data powołania: 01-09-2006)
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
Dział Pediatrycznej Medycyny Ratunkowej
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.   42 271 17 74
42 271 17 73
42 271 15 03

WOJEWÓDZKI KONSULTANT W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński (data powołania:15-04-2015)
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel/fax 42 678 37 48
e-mail: tomasz.gaszynski@umed.lodz.pl

Akty prawne regulujące działalność konsultantów krajowych i wojewódzkich

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 ze zm.)

Zarządzenie nr 272/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie statutu Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi zmienione zarządzeniem nr 188/2010 Wojewody Łódzkiego z dn. 24 czerwca 2010 r.

 

Adres siedziby:
Oddział Łódzki PTPAiIO
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

 

 

 

Konto bankowe:
48 1020 3408 0000 4602 0141 3095